| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Παιδική Χορωδία της Χριστιανικής Ελπίδος

Η Αντηρίδα προσκάλεσε την Παιδική Χορωδία της Χριστιανικής Ελπίδος, η οποία τραγούδησε στην Κεντρική Είσοδο του Νοσοκομείου, και σε Κλινικές..