| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση της ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ με εισηγητή τον κ. Μουρουδέλη Σωτήρη, Κοινωνικό Λειτουργό και Προϊστάμενο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσ/νίκης. Το θέμα της εισήγησης ήταν:  «Ο εθελοντής μπροστά στο κοινό του….» και αφορούσε τον επικοινωνιακό  χώρο που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εθελοντή και τον εξυπηρετούμενο. Ακολούθησε η ξενάγηση στο χώρο του Νοσοκομείου από το Ιδρυτικό Μέλος της Αντηρίδας, και Γενικό Διευθυντή του Γ.Ν Παπαγεωργίου, κο Γ.Χριστόπουλο.