| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση μελών της ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ με την 2η εισήγηση του κ. Μουρουδέλη Σωτήρη, Κοινωνικό Λειτουργό και Προϊστάμενο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσ/νίκης.