| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Ζωγραφική στην Παιδιατρική Κλινική

Στις Δράσεις μας συμπεριλαμβάνονται  και η δημιουργική απασχόληση παιδιών που νοσηλεύονται στις δύο Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου. Στις 4 Νοεμβρίου 2011, δύο μαθήτριες Λυκείου, εθελόντριες της Αντηρίδας, ζωγράφισαν με τα παιδιά της  Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.