| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Εκπαιδευτική Συνάντηση Εθελοντών

Συνάντηση των εθελοντών με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ.  Έγιναν αρχικά εισηγήσεις με θέμα τους στόχους της Αντηρίδας, και πως θα τους πετύχουμε, και αποφασίστηκαν οι αρχικές Δράσεις των Εθελοντών στο Νοσοκομείο.