Σκοπός

  • Εκτύπωση

1. Η με κάθε τρόπο στήριξη των λειτουργιών και αναγκών  του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, των ασθενών καθώς και των εργαζομένων σ'αυτό.
2. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών, κυρίως της Θεσσαλονίκης αλλά και κάθε περιοχής στην Ελλάδα, σχετικά με όσα αφορούν την προαγωγή του εθελοντισμού.
3. Η ανάδειξη του έργου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και της συμβολής του στην τοπική κοινωνία.
4. Η βελτίωση της  επικοινωνιακής σύνδεσης του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με την τοπική κοινωνία  με αποτέλεσμα πιο παραγωγικές σχέσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
5. Η οργάνωση και υποστήριξη ανάλογων εκδηλώσεων που θα αναφέρονται στα παραπάνω, ατομικών και συλλογικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, όπως και κάθε είδους εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου και σκοπού.